İnformatika(196)

 • 21) Praqramlı idarəetmə və müasir kompyuterlər (Mahir)

  Praqramlı idarəetmə və müasir kompyuterlər


 • 22) Komputer və Komputer Texnologiyalarının İnkişaf Tarixi (Mahir)

  Komputer və Komputer Texnologiyalarının İnkişaf Tarixi


 • 23) İnformasiyalaşdırma və informasiya cəmiyyətinin inkişafı (Mahir)

  İnformasiyalaşdırma və informasiya cəmiyyətinin inkişafı


 • 24) 1. Komputerin və komputer texnologiya-ların inkişaf tarixi (Süleyman ATİ)

  1. Komputerin və komputer texnologiya-ların inkişaf tarixi 2. Say sistemləri. Verilmiş ədədlərin bir say sistemindən digərinə çevrilməsi. 3. Alqoritm anlayışı, onun xassələri. Alqoritmin növləri və təsvir üsulları.


 • 25) İnformasiya Sistemləri (Mirsağlı)

  ADNA tədbiqi riyaziyyat kafedrası mühazirələr


 • 26) Metodik vesait."Tetbiqi proqram paketleri" (Selime Quliyeva Imran qizi)

  Vesait Azerbaycan Respublikasi Tehsil Nazirliyi Elmi - Metodik Shurasinin 17 aprel 2014-cu il tarixli , 435 sayli emri ile tesdiq edilmish "Tetbiqi proqram paketleri " fenninin tedris proqrami esasinda hazirlanmishdir.


 • 27) Say sistemleri (Nurlan)

  1.Say sistemleri Say (hesablama) sistemi ədədlərin rəqəmlər adlanan məhdud simvollar əlifbası vasitəsilə ifadə olunması üsuludur. Say sistemi kodlaşdırmanın bir üsuludur. Müəyyən əlifba vasitəsilə müəyyən üsullarla yazılan sözə kod deyilir, kodun alınma prosesinə isə kodlaşdırma deyilir.


 • 28) KOMPUTER ŞƏBƏKƏLƏRİ VƏ TELEKOMMUNİKASİYA (Ibrahimova Cemile)

  1.Komputer şəbəkələri 2.Kommunikasiya vasitələri 3.Şəbəkə avadanlıqları. Telekommunikasiya vasitələri 4.OSI etalon modelinin səviyyələri 5.CLİENT – SERVER texologiyası 6.Komputer şəbəkələrinin arxitekturası 7.Lokal komputer şəbəkəsi və topologiyaları 8.Lokal şəbəkələrin birləşdirilməsində istifadə edilən qurğu və avadanlıqlar 9.Qlobal şəbəkələr 10.İNTERNET-də informasiya axtarış sistemləri 11.IP-telefoniya...


 • 29) Müəssisənin AİS-in yaradılmasında lahiyələşdirmənin rolu (Kamran Əliyev)

  Müasir zamanda mürəkkəb texniki sistemlərin sınaqdan keçirilməsi avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sisteminin tətbiqi olmadan mümkün deyil.


 • 30) Müəssisənin AİS-nin yaradılmasında təminat alt sistemlərinin rolu və əhəmiyyəti (Kamran Əliyev)

  İnformasiya sistemi idarəetmə funksiyasını reallaşdırmaq məqsədi üçün müxtəlif rütbəli istifadəçiləri (işçiləri) idarə olunan informasiya ilə təmin edən, toplayan, ötürən və emal edən kommunikasiya sistemidir’


<<Geri (3/20) Növbəti>>

YER Hostinq