İnformatika(223)

 • 21) Müasir dövrdə qlobal informasiya şəbəkələrinin tətbiqi sahələri (Leman)

  Muasir dovrde informasiya sebelerini haqqinda

 •      


 • 22) Müasir Digitizer (Teymur541)

  Müasir Digitizer( Qrafiki planşetlət) Azərbaycan dilində məlumat alınması çox çətin

 •      


 • 23) RSA aloritminin kriptanalizi üsulları (Sənan Qəribli)

  RSA alqoritminin kriptoanalizi üsulları
  Test Üsulu
  Fermat Üsulu
  İkinci dərəcədən filterləmə üsulu (Quadratic Sieve)
  Atkin filteri (Eratosthene Sieve)
  Pollard-ın ρ üsulu
  RSA-ya hücum metodları
  Vaxt ölçmə (timing attack)
  Elektrik enerjisi analizi
  Xəta analizi hücumu – Fault Induction
  Digər hücum metodları
  RSA alqoritminə olan hücumlara qarşı tədbirlər

 •      


 • 24) İnformasiya sisteminin inkişaf mərhələləri və xassələri (HƏCƏR)

  İS

 •      


 • 25) Proqram təminatı vasitələrinin yerinə yetirdiyi funksiyalara görə növləri (HƏCƏR)

  Proqram təminat vasitələri

 •      


 • 26) Müasir iqtisadiyyatda müasir informasiya texnologiyalarının inkişaf qanunauyğunluğu (HƏCƏR)

  İnformasiya texnologiyalarının iqtisadiyyata təsiri

 •      


 • 27) IDEF metodolgiyası (Nazim)

  IDEF METODOLOGİYASI haqqında məlumatlar

 •      


 • 28) İnformasiya və onun yaddaşda təsviri (elman)

  İnformasiya anlayışı, onun formaları və xassələri
  İnformasiyanın təsviri üsulları
  İnformasiya prosesləri və onların avtomatlaşdırılması
  İnformasiyanın saxlanması
  Mətn tipli informasiyanın kodlaşdırılması
  ASCII cədvəli
  Qrafik kodlaşdırma
  Səs verilənlərinin kodlaşdırılması

 •      


 • 29) CorelDraw proqramında Edit əmrlər qrupu (Telman)

  CorelDraw proqramında Edit əmrlər qrupundakı əmrlərin nə işə yaradığı göstərilir

 •      


 • 30) R.S.A alqoritminin köməyi ilə rəqəmli imzanın 128 mərtəbəli bloklarla tətbiqi. (Nicat)

  rsa alqoritminde sifreleme nece aparilir onlar qeyd olunub

 •      


<<Geri (3/23) Növbəti>>

YER Hostinq