İnformatika(222)

  • 21) Müasir Digitizer (Teymur541)

    Müasir Digitizer( Qrafiki planşetlət) Azərbaycan dilində məlumat alınması çox çətin

  •      


  • 22) RSA aloritminin kriptanalizi üsulları (Sənan Qəribli)

    RSA alqoritminin kriptoanalizi üsulları
    Test Üsulu
    Fermat Üsulu
    İkinci dərəcədən filterləmə üsulu (Quadratic Sieve)
    Atkin filteri (Eratosthene Sieve)
    Pollard-ın ρ üsulu
    RSA-ya hücum metodları
    Vaxt ölçmə (timing attack)
    Elektrik enerjisi analizi
    Xəta analizi hücumu – Fault Induction
    Digər hücum metodları
    RSA alqoritminə olan hücumlara qarşı tədbirlər

  •      


  • 23) İnformasiya sisteminin inkişaf mərhələləri və xassələri (HƏCƏR)

    İS

  •      


  • 24) Proqram təminatı vasitələrinin yerinə yetirdiyi funksiyalara görə növləri (HƏCƏR)

    Proqram təminat vasitələri

  •      


  • 25) Müasir iqtisadiyyatda müasir informasiya texnologiyalarının inkişaf qanunauyğunluğu (HƏCƏR)

    İnformasiya texnologiyalarının iqtisadiyyata təsiri

  •      


  • 26) IDEF metodolgiyası (Nazim)

    IDEF METODOLOGİYASI haqqında məlumatlar

  •      


  • 27) İnformasiya və onun yaddaşda təsviri (elman)

    İnformasiya anlayışı, onun formaları və xassələri
    İnformasiyanın təsviri üsulları
    İnformasiya prosesləri və onların avtomatlaşdırılması
    İnformasiyanın saxlanması
    Mətn tipli informasiyanın kodlaşdırılması
    ASCII cədvəli
    Qrafik kodlaşdırma
    Səs verilənlərinin kodlaşdırılması

  •      


  • 28) CorelDraw proqramında Edit əmrlər qrupu (Telman)

    CorelDraw proqramında Edit əmrlər qrupundakı əmrlərin nə işə yaradığı göstərilir

  •      


  • 29) R.S.A alqoritminin köməyi ilə rəqəmli imzanın 128 mərtəbəli bloklarla tətbiqi. (Nicat)

    rsa alqoritminde sifreleme nece aparilir onlar qeyd olunub

  •      


  • 30) İnformatika (Məhəmməd Babayev)

    Microsoft word

  •      


<<Geri (3/23) Növbəti>>

YER Hostinq